MiniMed™ 640G sa SmartGuard™ tehnologijom

Inzulinska pumpa MiniMed ™ 640G sa SmartGuard ™ tehnologijom oponaša način na koji zdrava gušterača isporučuje bazalni inzulin u vaše tijelo.
Promjene vezane za novu Listu pomagala HZZO

Inzulinska pumpa MiniMed ™ 640G sa SmartGuard™ tehnologijom oponaša način na koji zdrava gušterača isporučuje bazalni inzulin u vaše tijelo. Radi se o senzorom potpomognutoj terapiji inzulinskom pumpom koja omogućuje uvid i upozorenja o promjenama u razinama glukoze u organizmu te automatsko zaustavljanje i nastavljanje isporuke inzulina. Sve to s personaliziranim postavkama koje odgovaraju vašem svakodnevnom životu i terapijskim potrebama.

SAP 640G slika trbuha

KAKO SUSTAV ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE DJELUJE

  1. ODAŠILJAČ se povezuje sa senzorom i šalje očitane vrijednosti glukoze u inzulinsku pumpu
  2. SENZOR mjeri vrijednosti glukoze u međustaničnoj tekućini
  3. INZULINSKA PUMPA prikazuje očitane vrijednosti glukozeSmartGuard™ tehnologija pomaže u sprječavanju hipoglikemije tako da značajka Suspend before low (Prekid prije donje granice) automatski zaustavlja isporuku inzulina prije nego što vrijednost glukoze izmjerena senzorom dosegne predviđenu donju granicu.

MiniMed™ 640G sustav sa značajkom Suspend before low (Prekid prije donje granice) povezan je sa značajnim smanjenjem hipoglikemije kod odraslih s dijabetesom Tip1 koji su skloni hipoglikemijama, u odnosu na terapiju inzulinskom pumpom bez kontinuiranog mjerenja glukoze. Rezultati kliničkog istraživanja pokazali su da je poboljšanje najizraženije tijekom noći, kada su hipoglikemijske epizode najčešće.

image001

* Da bi se aktivirala funkcija automatskog prekida isporuke inzulina prije donje granice moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti: 1. Vrijednost glukoze izmjerene senzorom je istovjetna ili manja vrijednosti

3,9 mmol/L iznad donje granice; 2. Predviđa se da će glukoza dosegnuti donju granicu + 1,1 mmol/L kroz 30 minuta.

** Da bi se aktivirala funkcija automatskog nastavka isporuke inzulina moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti: 1. Vrijednost glukoze izmjerene senzorom mora biti 1,1 mmol/L iznad postavljene donje granice te se očekuje da će unutar otprilike 30 minuta biti 2,2 mmol/L iznad donje granice; 2. Isporuka inzulina bila je prekinuta najmanje 30 minuta.

  • Može pomoći u sprječavanju razvoja hipoglikemije  zaustavljajući isporuku  inzulina 30 min prije nego što razina glukoze dosegne donju granicu
  • Može pomoći u izbjegavanju posljedičnih hiperglikemija  tako što automatski nastavlja isporuku inzulina kada vrijednosti glukoze počinju rasti
  • Jednostavno doziranje inzulina za obroke i korekcije uz opciju Bolus Wizard
  • Sprječava uzimanje prevelikih doza inzulina tako što prati i prikazuje količinu inzulina u tijelu
  • Manje brige jer odašiljač automatski svakih 5 minuta u pumpu šalje vrijednosti glukoze izmjerene senzorom
  • Personalizirana upozorenja za niske i visoke vrijednosti glukoze izmjerene senzorom
  • Mogućnost pohranjivanja podataka iz inzulinske pumpe i uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze u softver CareLink™ Personal.

Način izdavanja
Terapiju inzulinskom pumpom preporučuje liječnik endokrinolog, dijabetolog (internist ili pedijatar), koji će nastaviti skrbiti o bolesniku. Postojeći korisnici MiniMed™ inzulinskih pumpi mogu ostvariti pravo na pripadajući odašiljač i senzore na doznaku, ukoliko dobiju preporuku nadležnog dijabetologa.

Scroll to Top
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter