Uvjeti poslovanja i zaštita osobnih podataka

Opći uvjeti poslovanja

MediLigo ima dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH za Internet prodaju. Klikom na ovaj link možete pregledati certifikat.

Opći uvjeti poslovanja MediLigo d.o.o. Internetske trgovine utvrđuju uvjete prodaje proizvoda u Internetskoj trgovini www.mediligo.hr te odnose i obveze između Prodavatelja, društva MediLigo d.o.o. i Kupaca.

Prodavatelj

MediLigo d.o.o.
Strojarska cesta 20/8. kat
10 000 Zagreb
e-mail: info@mediligo.hr
Tel. 01 6454 295
Registrirani kod Trgovačkog Suda u Zagrebu
MB: 080898628
OIB: 79163657453
IBAN: HR8823600001102405047

(dalje u tekstu: „Prodavatelj“ ili „MediLigo d.o.o.“)

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja Prodavatelja, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca.

Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

Zaštita osobnih podataka pri kupnji putem internetske trgovine

Voditelj obrade i svrha

Kad obavljate kupovinu putem Mediligo d.o.o. internetske trgovine, od Vas će se zatražiti da ostavite određene osobne podatke koji su nužni za ispravno obavljanje kupovine i dostavu ili predaju proizvoda.

Postoje dvije mogućnosti: registracija odnosno kreiranje korisničkog računa, te kupnja i plaćanje proizvoda bez registracije.

Ukoliko kreirate Vaš korisnički račun, prilikom kreiranja potrebni su nam Vaši sljedeći osobni podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i kućni broj, poštanski broj, broj telefona (podatak o poduzeću nije nužan). Ove podatke ćemo sačuvati, tako da sljedeći puta kada nešto kupujete, ne morate ponovo upisivati sve podatke, već će sustav automatski, nakon što unesete e-mail adresu i zaporku, povući Vaše gore navedene osobne podatke.

Također, kako bismo mogli obraditi vašu narudžbu i provjeriti točnost vaših osobnih i financijskih podataka koje ste nam dostavili, koristimo sustave plaćanja trećih strana, kako bi se osigurala sigurna uplata i izbjegle lažne uporabe Vaših podataka. Ako biste željeli izvršiti plaćanje proizvoda i usluga putem interneta, MediLigo d.o.o. treba dobiti podatke o plaćanju, uključujući broj kreditne ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV kod, kao i adresu za slanje računa.

Kako bismo osigurali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na točnu adresu, surađujemo s pouzdanim vanjskim suradnicima i dijelimo s njima neke od Vaših osobnih podataka koji su nužni za pružanje odgovarajućih usluga (Vaše ime i prezime te adresu dostave).

Voditelj obrade je društvo Mediligo d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 79163657453.

Pravni osnov

Legitimitet obrade Vaših podataka temelji se na činjenici da je obrada nužna kako bi se izvršio ugovor (Vi kao kupac kupujete od nas kao prodavatelja određeni proizvod, i to je ugovor o kupoprodaji za izvršenje kojeg su potrebni Vaši gore navedeni podaci), te i radi zaštie Vaših ključnih interesa (želimo osigurati sigurnu uplatu i izbjeći lažne uporabe Vaših podataka), dakle temeljem članka 6. stavka 1. točaka (b) i (d) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Pohrana/brisanje

U slučaju registracije/kreiranja korisničkog računa, Vaši se podaci pohranjuju samostalno u sustavu internetske trgovine društva Mediligo d.o.o. Provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje zaštite Vaših podataka.

Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade (administrator internetske trgovine) je također društvo MediLigo d.o.o.

Podatke iz ove baze podataka koriste radnici društva Mediligo d.o.o. te poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite.

Zatim, za potrebe dostave kupljenog proizvoda na Vašu adresu, društvu Overseas dostavljamo sljedeće Vaše podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona.

Vaša prava

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo pravo na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka), na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), te pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte nas na e-mail adresu: osobni.podaci@mediligo.hr

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrijeđuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti na e-mail adresu:

osobni.podaci@mediligo.hr

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrijeđuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Sigurnost

Plaćanje na web stranicama Prodavatelja je sigurno! Prodavatelj koristi HT Pay Way servis koji omogućuje uslugu naplate putem interneta uz maksimalnu sigurnost, koristeći najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, (kao SSL layer), te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima.

T-com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičarskih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem“vatrozida“ (firewalla).

HT PayWay je kao provajder zadovoljio sve sigurnosne PCI DSS zahtjeve kartičarskih brendova.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Scroll to Top