PITANJA I ODGOVORI

Pretražite našu bazu znanja i čestih pitanja.

Inzulinska pumpa je medicinsko pomagalo, mali baterijski uređaj, koji omogućuje kontinuirano snabdjevanje organizma inzulinom u potrebnim dozama tijekom 24 sata. Inzulinska pumpa je najvjerniji način imitacije rada zdrave gušterače, tj. prirodne inzulinske sekrecije.

Ukratko, glavne prednosti su bolja regulacija bolesti i bolja kvaliteta života.

Brojna istraživanja su dokazala da se primjenom inzulinske pumpe u osoba koje boluju od šećerne bolesti postiže bolja regulacija glikemije, dakle HbA1c vrijednost što bliže ciljanim, što dovodi do manjeg broja i odgođene pojave kroničnih komplikacija. Također se smanjuje učestalost teških hipoglikemija, smanjuje se potrebna dnevna doza inzulina i broj uboda (infuzijski setovi se mijenjaju svaka tri dana),  čime se ostvaruje bolja kvaliteta života.

Pumpa je indicirana u osoba kod kojih konvencionalnim metodama liječenja nije postignuta zadovoljavajuća regulacija šećerne bolesti. Može se preporučiti osobama koje imaju česte noćne hipoglikemije, kao i onima koji su osjetljivi na malu promjenu jedinica, pa lako prelaze između hipo- u hiperglikemiju. Preporučuje se djeci kod kojih su potrebne višekratne dnevne i noćne inzulinske injekcije, a također i u periodima puberteta i adolescencije kada potreba za inzulinom naglo raste zbog hormonskih promjena i ubrzanog rasta. Indikacija za primjenu inzulinske pumpe može biti i stanje prekoncepcije, trudnoće i laktacije, te slučajevi komorbiditeta (bolovanje od nekoliko bolesti istovremno uz dijabetes, npr. celijakija). Terapija inzulinskom pumpom također se može preporučiti i osobama kod kojih su se pojavile kronične komplikacije zbog loše regulacije dijabetesa, pogotovo u mlađoj životnoj dobi. Zbog činjenice da terapija inzulinskom pumpom olakšava i poboljšava kvalitetu života, inzulinska pumpa može se preporučiti i osobama koje se aktivno bave sportom, rade u smjenama ili puno putuju.

Terapiju inzulinskom pumpom preporučuje liječnik endokrinolog, dijabetolog (internist ili pedijatar), koji će nastaviti skrbiti o bolesniku.

Način na koji inzulinska pumpa isporučuje brzodjelujući inzulin sličniji je načinu na koji ljudska gušterača isporučuje inzulin od bilo koje druge metode liječenja dijabetesa. Pumpa kontinuirano isporučuje inzulin u tijelo, iz rezervoara unutar pumpe, kroz tanku plastičnu cjevčicu zvanu infuzijski set. Infuzijski set se najčešće postavlja u predjelu abdomena putem male, savitljive cijevi zvane kanila. Kanila se lako i gotovo bezbolno postavlja u potkožno tkivo pomoću aplikatora.

Prednost terapije pomoću inzulinske pumpe temelji se na dva osnovna načina isporuke inzulina, bazalnim i bolus dozama.

Bazalne doze – doze kojima se pokrivaju potrebe za inzulinom između obroka i tijekom noći, moguće je individualno programirati unutar 24h. Moguće je postaviti više bazalnih doza (ukupno 48 dnevno, na svakih 30 minuta), čime se omogućava što je mogući vjerniji obrazac prirodne sekrecije inzulina.

Bolus doze – veće jednokratne doze inzulina koje se apliciraju u trenucima povećane potrebe za inzulinom (obrok ili hiperglikemija), moguće je dati u bilo koje doba tijekom 24 sata i to onoliko puta koliko je to potrebno, što osobama omogućava veliku fleksibilnost u planiranju dnevnih aktivnosti i obroka.

Kontinuirano mjerenje glukoze, uporabom Enlite senzora koji preko odašiljača u inzulinsku pumpu šalje vrijednosti glukoze iz potkožnog tkiva, omogućava još korak bliže prema umjetnoj gušterači. Enlite senzor se postavlja neovisno o inzulinskoj pumpi, a vijek trajanja mu je 6 dana. Senzorom izmjerene vrijednosti glukoze se preko odašiljača (MiniLink™ i Guardian™ 2 Link) odašilju na pumpu, pri čemu pumpa zvučnim ili vibracijskim alarmom upozorava na nagle promjene odnosno prijeteću hipo- ili hiperglikemiju. U slučaju hipoglikemije, bazalna isporuka inzulina se automatski zaustavlja. To je osobitno važno noću kod osoba koje pate od noćnih i neprepoznatih hipoglikemija. MiniMed™ Paradigm™ VEO inzulinska pumpa upozorava kada je dostignut prag visoke ili niske razine glukoze, a ukoliko ustanovi hipoglikemiju, pumpa se automatski zaustavlja i ponovo pokreće nakon dva sata (ukoliko je sam korisnik ne pokrene), dok MiniMed™ 640G predviđa kada će doći do hipoglikemije (Suspend Before Low) te na vrijeme zaustavlja dotok bazalnog inzulina kako bi izbjegli težu hipoglikemiju. Nakon što Enlite senzor izmjeri normalnu vrijednost glukoze u krvi, 640G pumpa vraća dotok bazalnog inzulina.

Za uspješno rukovanje pumpom neophodan je dobar vid i sluh. Potrebno je uočiti i prepoznati sve zvukove i alarme. Isto tako, ne preporučuje se osobama koje ne žele ili nisu u mogućnosti mjeriti glukozu u krvi najmanje četiri puta dnevno i održavati redovite kontakte sa svojim liječnikom dijabetologom.

Kako bi postigli dobru regulaciju šećerne bolesti, sama primjena inzulinske pumpe nije dovoljna. Samokontrola je neophodna i predstavlja jedan od najvažnijih elemenata u liječenju. Kako potrebna doza inzulina trajno varira, dobra regulacija glikemije ne može se postići bez učestalog i redovitog samomjerenja. Doza se prilagođava trenutnim potrebama.

Za još odgovora na vaša pitanja o jednostavnijoj kontroli dijabetesa, pregledajte link o Inzulinskoj pumpi.

Razgovarajte i savjetujte se sa svojim liječnikom-dijabetologom da li je terapija inzulinskom pumpom pravi izbor za Vas. Kontaktirajte i naš tim stručnjaka za sva pitanja koja imate o primjeni inzulinske pumpe. Prilikom uvođenja inzulinske pumpe, potrebno je provesti edukaciju od načina rukovanja uređajem, postavljanja infuzijskog seta do mogućih komplikacija terapije i mjera opreza. Nakon uvođenja inzulinske pumpe u terapiju, osoba koja koristi inzulinsku pumpu može računati na 24-satnu telefonsku potporu naših edukatora. Vaše povjerenje je naš poticaj za najkvalitetniju uslugu i brigu koju možemo pružiti.

Scroll to Top