Inzulinska pumpa

Inzulinska pumpa je medicinsko pomagalo, mali baterijski uređaj, koji omogućuje kontinuiranu isporuku brzodjelujućeg inzulina u potrebnim dozama tijekom 24 sata.

Inzulinska pumpa je medicinsko pomagalo, mali baterijski uređaj, koji omogućuje kontinuiranu isporuku brzodjelujućeg inzulina u potrebnim dozama tijekom 24 sata.

Način na koji inzulinska pumpa isporučuje inzulin sličniji je načinu na koji ljudska gušterača isporučuje inzulin od bilo koje druge metode liječenja dijabetesa. Pumpa kontinuirano isporučuje inzulin u tijelo, iz spremnika unutar pumpe, kroz tanku plastičnu cjevčicu zvanu infuzijski set. Infuzijski set završava pod kožom sa kanilom. Kanila se lako i gotovo bezbolno postavlja u potkožno tkivo pomoću aplikatora na sva mjesta uobičajena i preporučena za davanje inzulina.

Prednost terapije inzulinskom pumpom temelji se na dva osnovna načina isporuke inzulina, bazalnim i bolus dozama.

Bazalne doze su doze kojima se pokrivaju individualne potrebe za inzulinom između obroka i tijekom noći, tijekom 24h. Moguće je postaviti više bazalnih doza (ukupno 48 dnevno, na svakih 30 minuta), čime se omogućava što je mogući vjerniji obrazac prirodne sekrecije inzulina.

Bolus doze su veće jednokratne doze inzulina koje se apliciraju u trenucima povećane potrebe za inzulinom (obrok ili hiperglikemija). Moguće ih je dati u bilo koje doba dana tijekom 24 sata i to onoliko puta koliko je to potrebno, što osobama omogućava veliku fleksibilnost u planiranju dnevnih aktivnosti i obroka.

Klinička istraživanja su dokazala da se primjenom inzulinske pumpe u osoba koje boluju od šećerne bolesti (Tip 1) postiže bolja regulacija glikemije, dakle HbA1c što bliže ciljanim vrijednostima te povećava vrijeme provedeno u ciljanom rasponu (TIR= Time in range), što dovodi do manjeg broja i odgođene pojave kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Smanjuje se učestalost teških hipoglikemija i broj uboda (infuzijski setovi mijenjaju se svaka tri dana), dok dodatne opcije kojima je moguće privremeno izmjeniti ili čak zaustaviti bazalni inzulin daju mogućnost prilagodbe inzulinske terapije svakom pojedincu, čime se ostvaruje bolja kvaliteta života.

Ukoliko se uz pumpu koristi pripadajući sustav za kontinuirano mjerenje glukoze, takav sustav naziva se senzorom potpomognuta terapija inzulinskom pumpom (SAP), o čemu više možete pročitati ovdje.

Indikacije

Pumpa je indicirana osobama kod kojih konvencionalnim metodama liječenja nije postignuta zadovoljavajuća regulacija šećerne bolesti. Može se preporučiti osobama koje imaju česte noćne hipoglikemije,izražen fenomen zore, kao i onima koji imaju veliku osjetljivost na inzulin, te variraju između hipoglikemija i hiperglikemija.

Preporučuje se djeci kod kojih su potrebne višekratne dnevne i noćne injekcije inzulina,  a također i u periodima puberteta i adolescencije kada potreba za inzulinom naglo raste zbog hormonalnih promjena i ubrzanog rasta. Indikacije za primjenu inzulinske pumpe mogu biti i stanje prekoncepcije, trudnoće i laktacije, te slučajevi komorbiditeta (bolovanje od nekoliko bolesti istovremno uz dijabetes, npr. celijakija).

Terapija inzulinskom pumpom također se može preporučiti i osobama kod kojih su se pojavile kronične komplikacije zbog loše regulacije šećerne bolesti, pogotovo u mlađoj životnoj dobi. Zbog činjenice da terapija inzulinskom pumpom olakšava i poboljšava kvalitetu života, inzulinska pumpa može se preporučiti i osobama koje se aktivno bave sportom, rade u smjenama ili puno putuju.

Scroll to Top
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter